Søsportens Sikkerhedsråd

Find inspiration og gode råd om sikkerhed ved/på vandet.

Læs de mange publikationer som Søsportens Sikkerhedsråd udgiver, som handler om bl.a. personlig sikkerhed til søs, basisviden om himmel og hav, fartøjet – håndtering og udstyr, kommunikation og stedbestemmelser, søens elementære færdselsregler samt mange andre gode råd.

Link: http://www.soesport.dk/

Trygfonden – Respekt for vand

Lær at sejle og få gode råd om sikkerhed ved/på vandet.

Et af Trygfondens projekter, respektforvand.dk, har du mulighed for at blive klogere på sejlads og færdsel til søs. Du kan via videoer lærer om vigeregler, farvandsafmærkning, person over bord og mange andre søfartsregler. Læs også om det udstyr du bør have med dig på vandet, samt andre gode råd om din sikkerhed.

Link: http://www.respektforvand.dk/

Fritidssejler

Søfartsstyrelsen har samlet en masse nyttig information for fritidssejlere.

På deres hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på når du færdes til søs. Du kan også læse mere om deres App, Sejlsikkert, som du kan downloade til din smartphone. Læs desuden om motorbåde, sejlbåde, speedbåde og uddannelser.

Link: http://www.fritidssejler.dk/

Søværnet

Få gode råd om sikkerhed på vandet.

Søværnet, Værnsfælles Forsvarskommando – Marinestaben, har på deres hjemmeside skrevet om overlevelse i koldt vand, nødsignaler, alarmering og om de typiske fejltagelser.