Hvidovre Havn ligger på sjællandssiden ud til den vestlige del af Kalveboderne mellem Sjælland og Amager, hvorfra der er direkte adgang til Køge Bugt, Vestamager, Kongelunden, Øresund samt København Havn. Kalveboderne er en del af Amager vildtreservat, som har et meget mangfoldigt og rigt dyre- og fugleliv.

I havnen er der plads til lidt under 200 både, i det ca. 300 meter lange og ca. 60 meter brede havnebassin, hvor der er en ca. 1,8 meter dybt (afhængigt af bl.a. vinden).

Der er flere restauranter og spisesteder på havnen.
Herudover er der et mangfoldigt og rigt foreningsliv, som bruger havnen til kajak, roning, sejlads m.v.

Nord for havnen ligger Hvidovre Strandpark, som de senere år er blevet etableret og udvidet med badebro, kunst til adskillelse mellem sandstranden og græsplænen samt borde, bænke, cykel- og affaldsstativer. Da Kalveboderne er forholdsvis lavvandet er stranden ideel for fx små børnefamilier.

Du kan læse mere om slæbestedet, mastekranen og tankanlægget for diesel og benzin hos Havneadministrationen.