Oversigt over, hvad der umiddelbart er gældende for området omkring Hvidovre Havn. Nedenstående er ikke udtømmende, og der kan være flere love/regler som gør sig gældende, netop for din aktivitet/fartøj. Yderligere information kan fås hos bl.a. Søfartsstyrelsen.

Du har selv pligt til at undersøge de gældende forhold.

Lokale

Generelle

Myndigheder